Webmaster

AD/HD
JENTER OG AD/HD
VOKSNE MED ADHD
ASPERGERS
ODD
TOURETTES
CD
EKSEMPEL
FORELDRETIPS
HJELPETILTAK
FØLGEDIAGNOSER
RASERI
RETTIGHETER
SKOLE
GJESTEBOK
HOVEDSIDEN

Voksne med AD/HD

Tidligere trodde man at alle barn med AD/HD / MBD vokste seg ut av symptomene. Det gjør de ikke. Man tror nå at inntil 50-70% av de som har AD/HD kan slite så mye med symptomene i voksen alder at det går ut over utdanning, jobb og det sosiale livet.

Forskningen har i hovedsak vært rettet mot barn og unge, så når det gjelder voksne med AD/HD har man fortsatt mye å lære.

Oppmerksomhetsforstyrrelser uten hyperaktivitet og impulsivitet omfatter en ganske stor del av voksne med AD/HD, mens undergruppen med hyperaktivitet og impulsivitet men uten oppmerksomhetsvansker er ganske sjelden hos voksne.

Som det er nevnt tidligere må personen ha hatt problemer på flere arenaer som barn og disse symptomene må ha vært tilstede fra tidligere enn 7-års alderen og ha forårsaket betydelige vansker i skole, i venneflokk, i hjem e.l. Se mer om selve diagnosen på siden for AD/HD.

En del personer med AD/HD har lært seg å kompensere for sine symptomer og fungerer bra som voksne. Mange opplever imidlertid betydelige problemer med omgangen med andre, som f.eks venner, ektemake/samboer, arbeidskollegaer osv. Det kan være avledbarhet, rastløshet, impulsivitet, mangel på struktur og organisering, problemer med planlegging og tidsberegning, humørsvingninger, vansker med å følge regler, hissighet og følelsen av å ikke klare å prestere det man egentlig kan.

Det er en selvfølge da at det ikke bare er personen med AD/HD som blir berørt, men alle som er i hyppig kontakt med personen opplever de forstyrrende virkningen adferden gir.
Personen med AD/HD kan f.eks skyve rutinepreget arbeid foran seg på jobben, såvel som hjemme. De kan glemme avtaler, merkedager o.l. og dette kan igjen føre til problemer med å bevare venner eller partner eller jobber for den saks skyld. Nedsatt evne til å kommunisere og lytte kan føre til problemer i forholdet til andre mennesker og i noen tilfeller kan slike problemer føre til at andre ser på en som arrogant.

Slike problemer sprer seg ofte til arbeidsplassen, hvor en kan ha problemer i forhold til kolleger og overordnede pga sterkt nedsatt eller variabel arbeidskvalitet, impulsive eller upassende kommentarer, vansker med å forholde seg til regler og rutiner og lav frustrasjonsgrense.

Det er da viktig å vite at personen med AD/HD ikke ønsker denne adferden og at det ikke er med overlegg man ødelegger vennskap og familierelasjoner. Mange vet rett og slett ikke hvordan de skal hanskes sin funksjonshemming! De har kanskje fått høre fra lærere, foreldre, venner og sjefer at de er late, selvsentrerte, umotiverte og kanskje til og med dumme. Hører en slikt lenge nok kan en begynne å tro på det og da kan en utvikle en ganske destruktiv adferd som ikke akkurat gjør situasjonen bedre. Andre føler seg mindreverdige og klandrer seg selv for sin dårlige adferd og vet ikke hvordan de skal gripe saken fatt.

Det man kan gjøre om man er i en slik situasjon er å ta kontakt med lege for å få den hjelpen man trenger, det være seg medisiner, psykologtimer, rådgivning, informasjon e.l. Det viktigste er at man ikke føler at man står helt alene med sin problematikk, men at man får den hjelpen man trenger og vet at man har støtte i ryggen når det røyner på.
Man må også lære seg en del strategier som hjelper en i håndtering av forskjellige vanskelige situasjoner og øve på strategiene til de blir rutiner. Å lære seg avspenning og mestring av stress, sosiale ferdigheter og sinne, kan være gode målsettinger i rådgiving for en del personer med AD/HD. Mange har også hjelp av støttegrupper for å se at man ikke er alene om sin problematikk og se hvordan andre løser sine problemer.


Noen ord til slutt

• AD/HD er en nevrologisk forstyrrelse – IKKE et resultat av svak karakter, dårlig moral eller folkeskikk, eller lav intelligens!
• Ikke gå ut fra at du har AD/HD fordi du av og til har en del av symptomene som er karakteristisk for funksjonshemmingen. Det har mer eller mindre alle fra tid til annen!
AD/HD er en FORKLARING – IKKE en unnskyldning!!


Som jeg pleier å si:
AD/HD er en gave som bare er litt vanskelig å håndtere!