Webmaster

AD/HD
JENTER OG AD/HD
VOKSNE MED ADHD
ASPERGERS
ODD
TOURETTES
CD
EKSEMPEL
FORELDRETIPS
HJELPETILTAK
FØLGEDIAGNOSER
RASERI
RETTIGHETER
SKOLE
GJESTEBOK
HOVEDSIDEN

ODD – Oppositional Defiant Disorder

ODD som på norsk kan kalles en trass-lidelse, er en mer sjelden diagnose i Norge.
Symptomene på ODD er mange, og jeg har prøvd å liste opp noen av dem her:

For å få diagnosen må minst fire av diagnosekriteriene oppfylles, og tilstanden må ha vart i minst seks måneder.

De fleste barna som har denne diagnosen har et lavt selvbilde, banner mye og bruker et obskønt språk. Disse barna er gjerne ustabile følelsesmessig og blir lett frustrerte. Det føles gjerne som at man har dynamitt i huset som kan eksplodere når som helst, noe som igjen sliter ut familien...

Ca 80% av barna som har ODD har AD/HD også.

Grunnen til at noen barn får ODD er ikke kjent, men noen teorier er selvfølgelig ute og går:

Amerikanske forskere sier at det også kan være andre underliggende årsaker til at et barn utvikler ODD, og disse eksemplene er noen av disse underliggende grunnene: Ukonsekvente, ”hårdhendte” eller misbrukende foreldre, svake foreldre, misbruk/mishandling mellom foreldre, høyt stressnivå og variasjon i hverdagenes struktur, skilsmisser, kriminelle foreldre, foreldre med psykiske lidelser, adopsjon og/eller flere omsorgspersoner, tap eller sorg, vanskelig temperament, vanskeligheter med å takle følelser eller aggresjon som intiniutiv reakjon på vanskelige situasjoner.

ODD trenger ikke opptre likt i forskjellige personer. De fleste barn får symptomer i 8-års-alderen eller tidligere, og hos noen endrer dette seg til en tvangslidelse eller en annen lidelse på det psykiske plan. Noen barn klarer med hjelp fra sin familie og sine omgivelser å jobbe seg gjennom lidelsen, slik at kriteriene etterhvert ikke er tilstede for en diagnose.
Eller som vi på godt norsk ville sagt det; de vokser det av seg!

Det spørsmålet vi som foreldre gjerne sitter igjen med er: Hva kan vi gjøre for å hjelpe barnet vårt?? Følgende behandling av ODD har vist seg å være mest effektiv, ifølge amerikanske forskere på området:

Les også ”1-2-3-Magic” på sidene for Foreldretips. Der står også en del tips om hva du som forelder kan gjøre for barnet ditt.

For tips om rettigheter hos forskjellige instanser, se siden Rettigheter.