Webmaster

AD/HD
JENTER OG AD/HD
VOKSNE MED ADHD
ASPERGERS
ODD
TOURETTES
CD
EKSEMPEL
FORELDRETIPS
HJELPETILTAK
FØLGEDIAGNOSER
RASERI
RETTIGHETER
SKOLE
GJESTEBOK
HOVEDSIDEN

Følgediagnoser

Svært mange av diagnosene henger sammen, noe man kaller en kormorbiditet. Jeg forteller litt om dem her:

Det er uvanlig å se et barn med bare TS og ingen andre nevropsykologiske problemer!