Webmaster

AD/HD
JENTER OG AD/HD
VOKSNE MED ADHD
ASPERGERS
ODD
TOURETTES
CD
EKSEMPEL
FORELDRETIPS
HJELPETILTAK
FØLGEDIAGNOSER
RASERI
RETTIGHETER
SKOLE
GJESTEBOK
HOVEDSIDEN

Hvordan hjelpe et Tourette-barn

Foruten medisinering, er det faktisk enkelte tiltak som kan hjelpe barn med TS til å redusere ticsene. Her er noen tips du kan prøve:

Hvilke Tourette-barn bør medisineres og hvilke trenger ikke medisin?


Ikke alltid trenger man medisin selv om man har Tourettes. Dersom ticsene bare plager andre eller får andre til å føle seg ukomfortable, så bør man ikke bruke medisin. Det samme gjelder hvis barnet ikke har så mye tics ellers, men kanskje har kjempemange hos legen! Dersom ticsene ikke plager den som har dem, er det en dårlig idé å medisinere.

Noen ganger er det derimot høyst nødvendig med medisinering. Dersom en person har tics som gjør at personen selv føler at de er uholdbare, bør denne få lov til å ta medisin mot ticsene. Depresjoner, følelsen av håpløshet, selvmordstanker og tap av selvtillit på grunn av tics er grunner gode nok for å medisinere personen.
Dersom andre barn mobber barnet som har tics og mobbingen gjør ticsene værre eller plager barnet, er dette også gode grunner for å bruke medisin mot ticsene.
I noen tilfeller er også ticsene så kraftige at de fører til fysiske smerter hos den som har dem, og i de tilfeller bør man absolutt medisinere den som har dem slik at ticsene reduseres kraftig.

I noen tilfeller virker ikke medisinen på ticsene. Prøv flere typer før du gir opp! Spør legen om du har prøvd alle typer før du avsluttet det kapittelet dersom ticsene bør medisineres.